ALCON Dalies AquaComfort Plus 日拋隱形眼鏡
ALCON Dalies AquaComfort Plus 日拋隱形眼鏡
ALCON Dalies AquaComfort Plus 日拋隱形眼鏡

ALCON Dalies AquaComfort Plus 日拋隱形眼鏡

銷售價格HK$110.00

每日拋棄 | 30 片 / 盒
弧度: 8.7mm
直徑: 13.8mm


預訂貨品: 約3個工作天
*建議任何人士購買以及配戴隱形眼鏡前均需驗眼

Pwr(度數):

Pwr(度數)

BC(弧度):

BC(弧度)

數量:

FAQ

每日拋棄 | 30 片 / 盒
產品名稱:視康ALCON DAILIES AQUACOMFORT PLUS 每日即棄隱形眼鏡
包裝:30 片 / 盒
配戴模式:每日拋棄
直徑:13.8mm
物料:69% Water + 31% Nelfilcon A
含水量:0.69
透氧度:26 Dk/t
防UV:Not specified


如有任何疑問可按向我們查詢。